Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Anëtarët e KN CIGRE KO

Anëtarët Kolektiv (I & II) të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë

Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. (KEK) është anëtar i Komitetit Nacional CIGRE Kosovë që nga themelimi  në vitin 2017 e tutje në cilësinë e “Anëtarit Kolektiv I”, duke u përfaqësuar në Komitetin Nacional me gjithsej 6 anëtarë
Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut sh.a. (KOSTT) është anëtar i Komitetit Nacional CIGRE Kosovë që nga themelimi  në vitin 2017 e tutje në cilësinë e “Anëtarit Kolektiv I”, duke u përfaqësuar në Komitetin Nacional me gjithsej 6 anëtarë
Kompania Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike në Kosovë sh.a. (KEDS) është anëtar i Komitetit Nacional CIGRE Kosovë që nga themelimi  në vitin 2017 e tutje në cilësinë e “Anëtarit Kolektiv I”, duke u përfaqësuar në Komitetin Nacional me gjithsej 6 anëtarë
Operatori i Sistemit të Transmisionit sh.a. (OST) nga Tirana është anëtar i Komitetit Nacional CIGRE Kosovë prej vitit 2020 e tutje në cilësinë e “Anëtarit Kolektiv I”, duke u përfaqësuar në Komitetin Nacional me gjithsej 6 anëtarë
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK) pran Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” është anëtar i Komitetit Nacional CIGRE Kosovë që nga themelimi  në vitin 2017 e tutje në cilësinë e “Anëtarit Kolektiv II”, duke u përfaqësuar në Komitetin Nacional me gjithsej 3 anëtarë
Institucioni i Arsimit të Lartë – UBT është anëtar i Komitetit Nacional CIGRE Kosovë që nga themelimi  në vitin 2017 e tutje në cilësinë e “Anëtarit Kolektiv II”, duke u përfaqësuar në Komitetin Nacional me gjithsej 3 anëtarë
document.addEventListener( 'wpcf7submit', function( event ) { var reference = Date.now().toString(36) + Math.floor(Math.pow(10, 12) + Math.random() * 9*Math.pow(10, 12)).toString(36); jQuery('input[name="wpcf7cfpdf_hidden_reference"]').val(reference); }, false );