Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

KONTAKTI

 

KOMITETI NACIONAL I KOSOVËS
KËSHILLI NDËRKOMBËTAR PËR RRJETET E MËDHA ELEKTRIKE
KN CIGRE KO
Isa Boletini nr. 39
10000 Prishtinë
REPUBLIKA E KOSOVËS
TEL: +383 (0) 38 …..
MOB: +383 (0) 44 129 221
FAX: +383 (0) 38 …..
WEB: http://www.cigre-ks.com
E-MAIL: info@cigre-ks.com