Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Konferenca e II-të e Komitetit Nacional CIGRE Kosovë

22 – 24 Nëntor 2023, Hotel EMERALD, Prishtinë

Konferenca 2023