Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Rregulloret

 

Rregulloret e aprovuara nga ana e Bordit Teknik Nacional të KN CIGRE KO janë:

  1. Rregullore e Punes se Komiteteve Studiuese
  2. Rregullore e Punes se Konferencave
  3. Rregullore e Mirenjohjeve