Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Konferenca e II-të e Komitetit Nacional CIGRE Kosovë

22 – 24 Nëntor 2023, Hotel EMERALD, Prishtinë

Zgjatet afati për dorëzimin e Abstrakteve deri me datë: 18.06.2023 (THIRRJA E FUNDIT)

Konferenca 2023
Bashkangjit Abstraktin

 

UDHËZIMET:

Submit Abstract

 

INSTRUCTIONS: