Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Aplikimi për Abstrakte

Komiteti Nacional CIGRE Kosovë – National Committee CIGRE Kosovo

APLIKACIONI PËR BASHKANGJITJE TË ABSTRAKTEVE/PUNIMEVE (APPLICATION FOR SUBMITTING ABSTRACTS/PAPERS)


    Autori 1


    Autori 2


    Autori 3


    Autori 4


    Detajet e Punimit - Details for Paper