Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Sekretariati

Sekretariati i KN CIGRE KO kujdeset për koordinimin e të gjitha punëve të organeve të Komitetit Nacional si dhe punëve tjera që obligohet në bazë të Statutit, dhe ka ketë përbërje:

 

Xhevat LILA
(Sekretar)
Tel: +383 (0) 44 129 221

Fax:

E-mail: xhlila@yahoo.com

(Administrator) Tel:
Fax:
E-mail:
(Llogaritar) Tel:
Fax:
E-mail:
document.addEventListener( 'wpcf7submit', function( event ) { var reference = Date.now().toString(36) + Math.floor(Math.pow(10, 12) + Math.random() * 9*Math.pow(10, 12)).toString(36); jQuery('input[name="wpcf7cfpdf_hidden_reference"]').val(reference); }, false );