Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Sekretariati

Sekretariati i KN CIGRE KO kujdeset për koordinimin e të gjitha punëve të organeve të Komitetit Nacional si dhe punëve tjera që obligohet në bazë të Statutit, dhe ka ketë përbërje:

 

Xhevat LILA
(Sekretar)
Tel: +383 (0) 44 129 221

Fax:

E-mail: xhlila@yahoo.com

(Administrator) Tel:
Fax:
E-mail:
(Llogaritar) Tel:
Fax:
E-mail: