Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Të dhënat bazë

Komiteti Nacional i Kosovës
Këshilli Ndërkombëtar për Rrjetet e Mëdha Elektrike
Isa Boletini nr. 39
10000 Prishtinë
TEL: +383 (0) 38 …..
FAX: +383 (0) 38 …..
WEB: http://www.cigre-ks.com
E-MAIL: info@cigre-ks.com
Llogaria Bankare BKT 1904585804031110
document.addEventListener( 'wpcf7submit', function( event ) { var reference = Date.now().toString(36) + Math.floor(Math.pow(10, 12) + Math.random() * 9*Math.pow(10, 12)).toString(36); jQuery('input[name="wpcf7cfpdf_hidden_reference"]').val(reference); }, false );